Miljö


Miljo22

MITAB arbetar alltid med miljön i åtanke. För att miljösäkra vår verksamhet är vi miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004. Med det miljöledningssystem som ISO 14001:2004 innebär kan vi hantera och ta kontroll över betydande miljöaspekter såsom utsläpp, avfallshantering, användning av naturtillgångar och energianvändning.

Genom att arbeta enligt ISO 14001:2004 kan vi på ett mätbart sätt utvärdera och förbättra vårt miljöarbete vilket gör det till en naturlig del av verksamheten.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Standarden hjälper företag och organisationer att bedriva ett strukturerat miljöarbete. Standarden säger vad som måste göras, men inte hur. Hur miljöarbetet ska genomföras måste företaget själv besluta om och precisera i sitt miljöledningssystem. Miniminivån är att följa gällande miljölagstiftning, och att miljöarbetet inriktats på de viktigaste miljöfrågorna. Systemet ger en arbetsmodell som syftar till att miljöarbetet hela tiden ska förbättras. För att ett miljöledningssystem ska få vara certifierat enligt ISO14001 måste det revideras, eller granskas av en tredje part minst en gång om året.

Vårt Policydokument finns att läsa här. Policydokument. PDF läsare behövs för att se dokumentet.


ISO 14001