Lagerinredning


LagerHylla

Besiktning av lagerinredning

Vi på Maskin och Industriteknik har licens enligt standarden SS-EN 15635:2008 för att besikta och godkänna pallställage och lagerinredning. Vi hjälper er också med riskbedömningar och analyser för att göra er arbetsplats säkrare.
 

Kontakta oss genom att klicka här


 


 

Lagstadgat reglemente

Enligt arbetsmiljölagen krävs besiktning av behörig för de flesta typer av lagerställningar. AFS 2006:4 och AFS 2001:1 ställer krav på underhåll och besiktning av lagerinredning. Vi på Maskin- och industriteknik har licens enligt svensk och europeisk standard för att utföra besiktning av all typ av lagerinredning.